Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

Забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю у 2019-2020 роках

Інформаційна довідка

«Щодо забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю у 2020 році, тенденції змін та порівняння з аналогічними періодами 2019 року»

Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) проведено супутниковий моніторинг забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю за даними з КА Sentinel‑5P (Tropomi/TROPOspheric Monitoring Instrument) за період з січня по квітень 2020 року та аналогічний період 2019 року.

ДовідковоSentinel-5P – КА дистанційного зондування Землі Європейського космічного агентства (ЄКА), створений в рамках програми COPERNICUS з метою моніторингу якості повітря та виведений на орбіту в жовтні 2017 року. Він працює на приполярній сонячно-синхронній орбіті висотою 820 км та надає дані щодо складу земної атмосфери та стану озонового шару.

Перші дані з мультиспектрального спектрометра Tropomi, що є основним корисним навантаженням Sentinel‑5P, про джерела забруднення атмосфери були оприлюднені ЄКА в липні 2018 року.

На тематичній карті (додаток 2) представлено просторовий розподіл концентрації NO2 (значення кожного пікселя усереднене за місяць) над Одеською областю.

Висновки:

Основними антропогенними джерелами надходжень оксидів азоту в тропосферу є викиди продуктів високотемпературного та неповного згорання палива, зокрема у м. Одеса – це наслідки діяльності морського порту, функціонування промислових підприємств та вихлопні гази автотранспорту.

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України