ДІЯЛЬНІСТЬ
відділу регіонального розвитку НЦУВКЗ

Забруднення поверхнево-активними речовинами (ПАР)

Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) проводиться регулярний супутниковий моніторинг забруднення акваторій Чорного та Азовського морів поверхнево-активними речовинами (ПАР) за радарними супутниковими знімками з КА Sentinel ‑ 1А та Sentinel ‑ 1В.

Для встановлення ймовірних джерел забруднень додатково залучаються дані Automatic Identification Syste (тип судна, його належність, ідентифікації MMSI, ІМО). Це надає можливість визначити судно, що проходило у районі забруднення та відслідкувати його переміщення (трек).

За результатами супутникового моніторингу виявляються ділянки забруднення акваторій Чорного та Азовського морів поверхнево-активними речовинами, які поступають у водне середовище з промивними та баластними водами, водонафтовими емульсіями та нафтопродуктами, або іншими хімічними наливними вантажами.

Забруднення акваторій Чорного та Азовського морів поверхнево-активними речовинами негативно впливає на екологічний стан регіону.
Перейти

Ситуаційні карти випадків горіння та територій згарищ

Щоденний супутниковий моніторинг випадків виникнення горіння та визначення площ згарищ в Азово-Причорноморському регіоні та центральних областях України.

Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса) забезпечує виконання завдань з надання розрахункових, дослідницьких і моніторингових матеріалів для функціонального розвитку науково-технологічного кластеру «Причорноморський».

В даному розділі розміщуються результати щоденного супутникового моніторингу за випадками виникнення горіння та проводиться визначення площ згарищ.

Одеським відділом проводиться регулярний моніторинг територій Азово-Чорноморського регіону та областей України, зокрема: Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область, Кіровоградська область, Запорізька область, АР Крим.
Перейти

Супутниковий моніторинг обсягу та якості площ сільськогосподарських культур

Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса) проводить космічний моніторинг площ сільскогосподарських культур Азово-Причорноморського регіону використовуючи дані супутникової зйомки з КА Sentinel та ін.

Технологія складається з використанням та обробкою даних зйомки оптичного та ближнього інфрачервоного діапазонів з просторовою роздільною здатністю від 10 м.

Під час моніторингу проводиться тематична обробка зображень та створюються векторні бази полів, що включають географічні межі земельних ділянок та атрибутивні дані стосовно підстильної поверхні.

Результати космічного моніторингу доволяють оцінити зменьшення об’єму та якості площ сільскогосподарських культур регіону, що негативно впливає на показники врожайності.

Важливим та показовим моментом даного моніторингу є те, що дана інформація дозволяє прогнозувати ситуацію стану та розвитку цілих напрямків АПК, а значить, завчасно готувати комплексні пакети заходів коригувального та оперативного реагування.
Перейти

Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса)