Зміна запасів та нецільове використання водних ресурсів

Азово-Причорноморського регіону України

Відділом регіонального розвитку (НЦУВКЗ) у м.Одеса проводиться супутниковий моніторинг змін площі дзеркал вод водосховищ, озер та річок Причорноморського регіону з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з просторовою розрізненістю – від10 м.

За результатами обробки та аналізу даних ДЗЗ розробляються тематичні карти на якіх відображуються результати порівняння розмірів дзеркал вод прісноводних водоймищ.

Спеціалістами відділу також проводиться аналіз результатів супутникового моніторингу змін площі дзеркал вод, головною метого якого є спостереження за зміною рівня води та своєчасне виявлення показників, що наближаються до «мертвого об’єму» (тобто менше 30% від початкового об’єму).

Зниження наповненості водоймищ несе загрозу екологічному балансу, а саме: загибель фауни, заростання водоймищ травою та чагарником, загроза небезпеці гідротехнічних споруджень тощо.


Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса)