Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

«Єврорегіон Нижній Дунай» підписали меморандум про співпрацю та партнерство з представниками Громадської спілки «ВОІКК»

27 жовтня Агентство транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» підписало меморандум про співпрацю та партнерство з представниками Громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання інноваційно-космічних кластерів».

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів розвиває програму активного співробітництва та комунікації з науковими структурами, державними організаціями та комерційними компаніями.

Основною метою діяльності Громадської спілки є: об’єднання підприємницьких структур, які співпрацюють з науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади щодо підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та сприяння сталому розвитку регіонів.

Основними напрямками діяльності Спілки є:

– сталий розвиток економіки і громад України за рахунок впровадження космічних технологій, інструментів ГІС і діджиталізації;

– агро-екологічний моніторинг і розробка прогнозів розвитку регіону з використанням інформації космічних систем;

– моніторинг суші, водних об’єктів і атмосфери розробка прогнозів розвитку регіонів з використанням інформації космічних систем;

– інформаційне забезпечення землеробства в регіоні;

– розробка модельних поселень на принципах СМАРТ спеціалізацій і т.д.;

– отримання та закріплення студентами навичок виконання реальних проєктів з використанням космічних технологій;

– розвиток навчальної бази вищих навчальних закладів;

– підготовка кадрів для учасників проєкту;

– створення умов для регіонального та міжрегіонального освітнього простору;

– адаптація і розробка методологічного базису виконання завдань в інтересах державних і комерційних споживачів конкретного регіону;

– об’єднання зусиль для реалізації спільних проєктів – досягнення принципово нових можливостей реалізації проектів;


Спільна діяльність внаслідок підписання меморандуму призведе до конструктивного співробітництва, виконання раціональних інтересів сторін та суспільства, проєктування та організації програм з охорони навколишнього середовища, а також пошук і залучення інвестицій задля виконання взаємних інтересів.

Наша команда вдячна за підтримання ділових і громадських зв’язків та сподіваємося на плідну співпрацю між АТС “Єврорегіон Нижній Дунай” та Громадською спілкою «Всеукраїнське об’єднання інноваційно-космічних кластерів», досягнення поставлених нами цілей!

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України