Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

План діяльності та розвитку відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ (м. Одеса) на 2021 рік


Керівництвом Національного центру управління та випробувань космічних засобів НЦУВКЗ була проведена запланована зустріч (погоджувальна рада) по затвердженню Плану діяльності та розвитку Відділу регіонального розвитку та координації (м.Одеса) на 2021 рік.

На зустрічі обговорювали структуру створюваного робочого порядку для регіонального відділу НЦУВКЗ, враховувалися всі проведені в 2020 році успішні організаційні заходи щодо створення сприятливої та перспективної атмосфери взаєморозуміння і відносин між всіма можливими зацікавленими у використанні космічної інформації споживачами, такими як державні департаменти та адміністрації або комерційні структури.

У заході прйиняли участь керівники відділів та головні спеціалісти НЦУВКЗ:

 • Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів – В. І. Присяжний.
 • Начальник відділу регіонального розвитку та координації (м. Одеса) – А. Соколов.
 • Перший заступник начальника Національного центру полковник – А. Жилков.
 • Заступник начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів полковник – В. Яковенко.
 • Заступник начальника Національного центру (із розвитку та випробувань) – А. Поіхало.
 • Заступник начальника Національного центру (із застосування та науково-дослідної роботи) – І. Брухно.
 • Помічник начальникаНаціонального центру – C. Москаленко.
 • Начальник адміністративно-планового центру – В. Ніколаєнко.

ПІсля спільного обговорення, було узгоджено концепцію щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку ВРРК (м. Одеса) та виконання відділом взаємоузгодженого з НЦУВКЗ та його філіями комплексу організаційних заходів та практичних завдань.

Головною метою планування та головними завданнями для регіонального відділу НЦУВКЗ у 2021 році вважати:

 – Ефективне впровадження космічних технологій для сприяння органам міської, обласної державної влади в прийнятті управлінських рішень з виконання заходів Державної стратегії регіонального розвитку Причорноморського регіону України та організація координації шляхом надання їм інформаційних послуг в інтересах реалізації регіональних програм у відповідних галузях економіки, національної безпеки і оборони, та в рамках міжнародних наукових проектів транскордонної співпраці з суміжними країнами.

 – Організація та здійснення управління засобами ДЗЗ та зберігання отриманих даних з засобів ДЗЗ, а також проведення досліджень щодо подальшого розвитку та підвищення ефективності використання засобів ДЗЗ.

 –  Організація та здійснення тематичної обробки супутникових знімків, отриманих засобами ДЗЗ.

 –  Виконання окремих наукових проектів та досліджень, спрямованих на вдосконалення функціонування НЦУВКЗ.

 – Розвиток процесу інтенсивної діяльності пов’язаної з пошуком можливих напрямків застосування даних космічного спостереження та аналізу, а також залучення до використання дослідницьких та тематичних матеріалів (які є прямим продуктом виробництва НЦУВКЗ) структур державного функціонування, або представників бізнесу, за такими напрямками моніторингової інформації:

 1. Забруднення поверхнево-активними речовинами (ПАР);
 2. Моніторинг концентрації хлорофілу «А»;
 3. Ситуаційні карти випадків горіння та територій згарищ;
 4. Геодинамічні дослідження вертикальних зсувів земної поверхні;
 5. Льодова обстановка в акваторії Чорного та Азовського морів;
 6. Зміни цільового використання земельних ділянок міського і регіонального значення;
 7. Супутниковий моніторинг виявлення територій та визначення площ незаконних вирубок лісу;
 8. Супутниковий моніторинг обсягу та якості площ сільськогосподарських культур;
 9. Зміна запасів прісної води та нецільове використання водних ресурсів під час глобальної зміни клімату;
 10. Моніторинг основних забруднювачів атмосфери і парникових газів.

Відповідальною та підзвітною особою за виконання затвердженого плану є Начальник відділу регіонального розвитку та координації (м. Одеса) – А. Соколов.

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України