Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

Новий консультативний звіт ЄКА рекомендує невідкладні заходи для прискорення використання космосу

У своєму новому звіті Незалежна консультативна група високого рівня рекомендує Європейському космічному агентству (ЄКА) терміново змінити спосіб використання космосу, визначивши три ключових напрями зосередження зусиль («прискорювачи» – accelerators).

Незалежна консультативна група високого рівня щодо прискорення використання космосу була створена генеральним директором ЄКА Йозефом Ашбахером.

«Незважаючи на те, що космос має потенціал для створення ефективних та стійких рішень для вирішення основних суспільних проблем, він залишається ще недостатньо використаним», – йдеться у звіті Консультативної групи. «Генеральний директор ЄКА має розглянути варіанти збільшення соціального та економічного впливу космосу, віддаючи пріоритет рішенням, орієнтованим на користувачів, комерціалізацію, за допомогою нової концепції «прискорювачів», спираючись на програмний потенціал ЄКА та набуті переваги».

Група рекомендує ЄКА зосередитися на таких напрямках («прискорювачах»):

«Прискорювач 1» – оперативне та стійке кризове реагування, що має забезпечити для зацікавлених сторін у галузі безпеки швидке отримання інформації та швидке реагування на кризи, з якими стикається Європа (спричинені кліматичними змінами та інші);

«Прискорювач 2» – космос для екологічного («зеленого») майбутнього, використання передових космічних даних, науки і технологій для забезпечення сталого життя на Землі та підтримки суспільства і осіб, що приймають рішення, для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року;

«Прискорювач 3» – захист космічних активів для забезпечення стійкої доступності до космосу та функціонування космічної інфраструктури, від якої залежить європейська економіка та повсякденне життя суспільства.

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України