Ситуаційні карти випадків горіння та територій згарищ

ОДЕСЬКА область


Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса)