Ситуаційні карти випадків горіння та територій згарищ

ХЕРСОНСЬКА область


Відділ регіонального розвитку НЦУВКЗ (м.Одеса)