Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

В НЦУВКЗ створено Молодіжну раду

В НЦУВКЗ відбулись Установчі збори ініціативної групи та делегатів зі створення Молодіжної ради. Було сформовано склад ради та затверджено план діяльності на 2021-2022 рр.

До складу Молодіжної ради увійшли десять молодих фахівців НЦУВКЗ, які готові сприяти позитивним змінам в Національному центрі.

Молодіжна рада є представницьким органом з питань молодіжної політики та здійснює свої повноваження за принципами законності, демократизму, гуманності, гласності, виборності, колегіальності та відповідальності.

Основною метою діяльності є самореалізація молодих фахівців, формування у них  організаторських здібностей, лідерських якостей тощо.

Серед основних завдань новоствореної структури: забезпечення гармонійного розвитку особистості, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності молоді, удосконалення робочого процесу та сприяння у вирішенні соціально-побутових питань.

 Молодіжна рада  сприятиме  формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молоді, а також пошуку та підтримці талановитих дослідників, надання їм всебічної допомоги.

Колектив НЦУВКЗ бажає Молодіжній раді успіхів, стабільного розвитку та досягнення всіх амбітних цілей!

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України