Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

Науково-практичний семінар на тему: “Cтворення науково-технологічного кластеру, як інструменту впровадження космічних технологій”

ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

«Напрацювання підходів до створення науково-технологічного кластеру як інструменту впровадження космічних технологій, інструментів ГІС та діджиталізації в інтересах розвитку Причорноморського регіону»

11.08.2020 Місце проведення: Одеська національна академія харчових технологій


10.00-10.10

Єгоров Богдан Вікторович
Одеська національна академія харчових технологій

Вітальне слово


10.10-10.25

Брухно Ігор Вікторович
Національний центр управління та випробувань космічних засобів

Можливості Національного центру щодо забезпечення державних та комерційних споживачів даними ДЗЗ, продуктами та сервісами створеними на їх основі в інтересах розвитку Причорноморського регіону.


10.25-10.40

Волох Костянтин Пилипович
Національний центр управління та випробувань космічних засобів

Перспективи застосування високоточної навігації на базі СКНЗУ для задоволення потреб державних та комерційних споживачів Причорноморського регіону.


10.40-11.05

Скидан Олег Васильович
Поліський національний університет

Практичні аспекти діяльності кластеру «Полісся»:
співпраця з ДКА України.

Гуреля Віталій Вікторович
Поліський національний університет

Протипожежні проекти. Навчання студентів, учнів шкіл.


ПЕРЕРВА НА КАВУ


11.30-11.40

Стефанович Андрій Миколайович
компанія ESRI Ukraine

Впровадження технологій ArCGIS у діяльність органів влади для створення механізмів сталого розвитку громад та регіонів.


11.45-12.30

Літвинчук Ірина Леонідовна
Поліський національній університет
Беглиця Володимир Петрович
Чорноморський національний університет
Поварова Наталля Миколаївна
Одеська національна академія харчових технологій
Паларієв Олександр Андрійович
Одеський агроекологічний кластер

Приклади проектів розвитку регіонів з використанням ДЗЗ та технологій ArCGIS.


12.30-13.00

Підписання Меморандуму про створення науково-технічного кластеру «Причорноморський».


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ АГРО-ЕКОЛОГІЧНОГО КЛАСТЕРУ «ФРУМУШИКА НОВА»

14.00-20.30


ІДЕОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КЛАСТЕРУ «ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ»

для проведення семінару:

«Напрацювання моделей створення науково-технологічного кластеру, як інструменту впровадження космічних технологій, інструментів використання ГІС в інтересах розвитку Причорноморського регіону України»

Кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції та сприяння сталого  розвитку регіону.


СПІЛЬНА МЕТА:

Сталий розвиток економіки та громад Причорноморського регіону України за рахунок впровадження космічних технологій, інструментів ГІС та діджиталізації.


КОМПОНЕНТИ КЛАСТЕРУ:

Споживачі інформації – органи виконавчої влади (ОДА та ОТГ), державні та комерційні підприємства;

Навчально-наукова складова (підготовка та практика для студентів, розвиток методології обробки даних ДЗЗ) – НЦУВКЗ, компанія ESRI Ukraine, ВНЗ;

Інформаційна продукція (постачання даних ДЗЗ та СКНЗУ, сервісів та продуктів на основі їх обробки) – НЦУВКЗ;

Апаратне та програмне забезпечення проекту, тренінги, навчання програмному забезпечення ArcGIS – компанія ESRI Ukraine.


ЦІЛІ:

1) Прикладні:

– агро-екологічний моніторинг та розробка прогнозів розвитку регіону з використанням інформації космічних систем;

– моніторинг суходолу, водних об’єктів та атмосфери розробка прогнозів розвитку регіону з використанням інформації космічних систем;

– інформаційне забезпечення точного землеробства в регіоні;

– застосування високоточної навігації на базі СКНЗУ для задоволення потреб підприємств та організацій Причорноморського регіону;

– розробка модельних поселень на принципах СМАРТ спеціалізацій, тощо.

2) Освітні:

– отримання та закріплення студентами навичок виконання реальних проектів із використанням космічних та ГІС технологій;

– розвиток навчальної бази ВНЗ;

– підготовка кадрів для учасників проекту;

– створення умов для регіонального та між регіонального освітнього простору.

3) Наукові:

– адаптація та розробка методологічного базису виконання задач в інтересах державних та комерційних споживачів конкретного регіону;

– об’єднання зусиль для  реалізації спільних проектів – досягнення принципово нових можливостей реалізації проектів.


ІНТЕРЕСИ СТОРІН:

ВНЗ – принципово новий рівень підготовки студентів (орієнтований на прикладну, а не тільки теоретичну підготовку);

НЦУВКЗ – розвиток функціональних можливостей та методологічного базису обробки даних ДЗЗ;

компанія ESRI Ukraine – розповсюдження спеціальних програмних продуктів та апаратної частини комплексів обробки інформації ДЗЗ;

Органи виконавчої влади (ОДА та ОТГ), державні та комерційні підприємства – підвищення рівня інформованості для прийняття управлінських рішень в умовах децентралізації;


МОНЕТИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

ВНЗ – підвищення рівня конкурентної привабливості спеціальностей та відкриття нових, розвиток навчально-наукової бази, цільове працевлаштування випускників;

НЦУВКЗ + компанія ESRI Ukraine – розвиток методології обробки даних ДЗЗ, створення інформаційних продуктів з доданою вартістю;

компанія ESRI Ukraine – розширення ринку + популяризація продукції ArcGIS (довгострокові інвестиції в ринок споживачів);

Органи виконавчої влади (ОДА та ОТГ), державні та комерційні підприємства – мінімізація наслідків протиправної (недобросовісної) діяльності суб’єктів господарювання, підвищення інвестиційної привабливості, підвищення рівня інформованості для прийняття управлінських рішень, розвиток точного землеробства, тощо.

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України