Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

Cупутниковий моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря

Національним центром управління та випробувань космічних засобів проведено супутниковий моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з КА Sentinel-3А та КА Sentinel-3B за період з 28.06 по 01.07.2020 р.

За результатами моніторингу визначено концентрацію пігменту фітопланктону, а саме хлорофілу-а, що слугує індикатором інтенсивності цвітіння водоростей, забрудненості води та кількості біомаси фітопланктону.

Супутниковий моніторинг дає можливість оцінити просторовий розподіл хлорофілу-а та провести класифікацію за рівнем концентрації водоростей у водоймах. Отримані дані можуть бути використані в якості додаткових до даних наземного моніторингу у прибережних зонах та водоймах, оскільки висока концентрація осадів, замуленість та інші чинники, що впливають на прозорість води, знижують ймовірність достовірного визначення концентрації хлорофілу засобами ГІС/ДЗЗ.

Facebook
Twitter

 

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України