Забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю у 2019-2020 роках

Інформаційна довідка

«Щодо забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю у 2020 році, тенденції змін та порівняння з аналогічними періодами 2019 року»

Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) проведено супутниковий моніторинг забруднення тропосфери діоксидом азоту (NO2) над Одеською областю за даними з КА Sentinel‑5P (Tropomi/TROPOspheric Monitoring Instrument) за період з січня по квітень 2020 року та аналогічний період 2019 року.

Довідково: Sentinel-5P – КА дистанційного зондування Землі Європейського космічного агентства (ЄКА), створений в рамках програми COPERNICUS з метою моніторингу якості повітря та виведений на орбіту в жовтні 2017 року. Він працює на приполярній сонячно-синхронній орбіті висотою 820 км та надає дані щодо складу земної атмосфери та стану озонового шару.

Перші дані з мультиспектрального спектрометра Tropomi, що є основним корисним навантаженням Sentinel‑5P, про джерела забруднення атмосфери були оприлюднені ЄКА в липні 2018 року.

На тематичній карті (додаток 2) представлено просторовий розподіл концентрації NO2 (значення кожного пікселя усереднене за місяць) над Одеською областю.

На рисунках 1‑4 графічно представлено значення концентрації NO2 над містом Одеса щоденно.

Висновки:

Основними антропогенними джерелами надходжень оксидів азоту в тропосферу є викиди продуктів високотемпературного та неповного згорання палива, зокрема у м. Одеса – це наслідки діяльності морського порту, функціонування промислових підприємств та вихлопні гази автотранспорту.

Начальник інформаційно-аналітичного центру                                      Ігор Брухно